De kläder och skor som vi köper i butiken idag består av många olika material. Vi brukar vanligen dela in dem dels i organiska material, vegetabiliska som bomull och linne, samt animaliska som ull och läder, och dels i syntetiska material som till exempel polyester, akryl och nylon.

För ett långsiktigt hållbart tänkande inom klädtillverkning, precis som inom andra tillverkningsbranscher, är det viktigt att materialet är miljövänligt och energisnålt vid framställning och att det är lätt att ta hand om när det en dag blir avfall. Syntetmaterial i allmänhet är väldigt dåliga ur denna synpunkt, men det finns även exempel på syntettextilier som tillverkats av cellulosa och därmed är biologiskt nedbrytbara. De flesta syntetmaterial kan visserligen ha bra materialegenskaper, och lämpar sig ofta för till exempel tränings- och fritidskläder, men använder ofta också fossila råvaror som varken är energisnåla eller nedbrytningsbara.

Men även om ett material är organiskt, är det inte säkert att ett organiskt material har tagits fram på ett ekologiskt sätt. Precis som inom odling av matgrödor, är bomullsindustrin idag starkt effektiviserad och använder industriella metoder med kraftig besprutning och konstbevattning av grödor, med stark påverkan av växtlighet och grundvatten som resultat. Även arbetarna på bomullsplantager får sin arbetsmiljö och hälsa påverkad av de metoder som dagens klädtillverkning använder.

Just denna faktor är viktig att också ha i åtanke om man vill handla produkter man är säkra på att de är framtagna på ett schysst sätt. Sök efter Fair-Trade-logan när du handlar.

Ett ekologiskt materialval handlar dels om att textilierna odlats på ett hållbart sätt, även med ett rättviseperspektiv gentemot plantagearbetarna. Men den stora miljö- och hälsopåverkan som textilindustrin har idag handlar också om hur material färgas och behandlas efter skörden. Att välja ett ekologiskt plagg handlar därför inte bara om materialet i sig och hur det odlas, utan kräver även ett helhetsperspektiv på vilka färger och ytor som man designar och framställer.